0
ITSUWA Demo - Một trang web mới sử dụng WordPress
Thanh tra nhà máy giấy Trung Quốc trước lo ngại ‘bức tử’ sông Hậu

Thanh tra nhà máy giấy Trung Quốc trước lo ngại ‘bức tử’ sông Hậu

Từ 1/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường một số doanh nghiệp ở Hậu Giang, trong đó có Công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam. Chủ đầu tư nhà máy giấy Trung Quốc cam kết không ‘bức tử’ sông Hậu  […]